Proč pojistit chatu/chalupu?

28.08.2020

Ve svých rekreačních obydlích pravděpodobně trávíte především teplé měsíce, ale chránit byste si je měli celoročně. Víte, jak pojistit chatu nebo chalupu, aby byly opravdu v bezpečí?


Pojišťujete nemovitost nebo domácnost?

Obecně vzato se na chaty a chalupy vztahují stejná pojištění jako na jakýkoliv byt a dům. V prvé řadě si proto ujasněte, co vlastně pojišťujete. Jedná-li se o stavbu (nemovitost), pojištění se vztahuje pouze na nemovité součásti obydlí čili na vše, s čím nemůžete volně manipulovat. Při pojištění domácnosti pak pojišťujete movité vybavení stavby (nemovitosti).

Jaký zvolit rozsah pojištění?

Jelikož na chalupách a chatách trávíte pravděpodobně méně času než doma, myslete na rizika, která v důsledku vaší nepřítomnosti vznikají. Jako první vás jistě napadne nebezpečí v podobě zlodějů a vandalů, pro něž jsou tato víkendová obydlí úplným rájem. Proto si kromě dobrého zabezpečení pořiďte pojištění proti odcizení a úmyslnému poškození.

Dalším nebezpečím, na které byste při uzavírání pojištění rekreačního objektu neměli zapomínat, jsou živly. Ujistěte se, že se vaše pojištění chalupy nebo chaty vztahuje na negativní zásahy přírody ve formě krupobití, vichřice nebo požárů. Pokud stojí vaše obydlí v blízkosti vody nebo by jej mohly ohrozit přívalové deště, zvažte také pojištění na riziko povodní, záplav, sesuvů půdy a dalších přírodních pohrom.

Jak vysoká bude pojistná částka?

V případě rekonstruování stavby myslete na pojištění stavebního materiálu. Přestože máte uzavřené pojištění stavby, smlouva se nemusí vztahovat na stavební materiál. Kdyby se vám s ním tedy něco přihodilo, museli byste nakoupit nový v plné výši bez pomoci pojišťovny.

Mnoho pojištěných majitelů rekreačních domků dělá zásadní chybu. Ve snaze ušetřit se pojišťují na nízké částky, které jim následně při neštěstí nedokáží pokrýt náklady na opravy, pořízení nového vybavení nebo kompletní rekonstrukci. Proto si dobře spočítejte, kolik by stálo nové vybavení, případně si přizvěte na pomoc odhadce a stanovte si potřebnou výši pojistné částky. Ujistěte se, že je součástí vaší smlouvy pojištění na tzv. novou cenu. Ta v případě pojistné události pokryje náklady na pořízení nového majetku v hodnotě toho současného.

Pojištění chaty a chalupy od ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna vám nabízí komplexní pojistnou ochranu rekreačních staveb v rámci produktu DOMEX+ (pojištění stavby, domácnosti). Tímto pojištěním získáte nejširší pojistnou ochranu na trhu, navíc s možností volby ze 3 rozsahů limitů pojistného plnění tak, aby co nejlépe pokryly vaši pojistnou potřebu. Každý z rozsahů (Mini, Opti, Maxi) lze rozšířit o pojištění povodně a záplavy. Totéž platí pro pojištění rekreační domácnosti.