Pojištění stavby DOMEX+

31.08.2020

Rodinný dům, byt i chalupu Vám ochráníme včetně jejich součástí. Pojištění stavby snadno sjednáte samostatně nebo společně s pojištěním vaší domácnosti či pojištěním odpovědnosti.

Co Vám pojistíme:

 • stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu
 • stavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
 • prostředky protipožární ochrany
 • strojní a elektronická zařízení zabudovaná do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
 • zahradní architekturu
 • finanční náklady vzniklé ztrátou vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení
 • veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)

Pojistit je také možné:

 • stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a stavebních mechanismů, stavebního nářadí a zařízení stanoviště
 • Pojištění domácnosti DOMEX+, který Vás chrání před poškozením, zničením nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejich členů. 

Asistenční služba:

Asistenční služba je našim klientům k dispozici v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či jiné naléhavé situace a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Základní služba Domácí asistence je pro naše klienty zdarma, služba Domácí asistence PLUS je poskytována za příplatek. 

Výhody pojištění:

 • Všechny volitelné varianty pojistného krytí (Mini, Opti, Maxi) nabízí stejně široký rozsah pojistných nebezpečí.
 • Jednotlivé varianty pojistného krytí se liší pouze výší limitů pojistného plnění.
 • Jednotná spoluúčast na pojistném plnění ve výši 1 000 Kč.
 • Pojištění rekreační stavby
 • Pojištění poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jakékoliv příčiny.
 • Pojištění poškození nebo zničení skel z jakékoliv příčiny, vč. sanitární keramiky a skel plastových používaných jako náhrada skla.

Slevy:

 • Pojištění je poskytováno se vstupním bonusem ve výši 30 %. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, výši bonusu za každou událost snížíme o 5 %.
 • Za propojištěnost získáte slevu až 13 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.