Pojištění bytových domů BYTEX+

16.09.2020

Pojištění bytových domů poskytuje pojistnou ochranu domu nejen proti živelným nebezpečím, ale také proti mnoha dalším rizikům.

Pojištěním BYTEX+ získáte nejen komplexní ochranu Vašeho majetku, ale také úlevu od starostí s vaší odpovědností. 

Co Vám pojistíme:

 • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy  slouží trvale k obytným účelům 
 • budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele,  na které je umístěn pojištěný bytový dům a které se užívají společně s bytovým domem, do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu včetně výtahů
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
 • náhradu ztráty vody
 • dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství
 • ušlý nájem
 • zařízení staveniště
 • náhradní ubytování
 • zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků
 • odpovědnost plynoucí z držby bytového domu
 • zahradní architekturu
 • odpovědnost člena statutárního orgánu při výkonu funkce
 • elektromotory a elektronická zařízení zabudovaná

Varianty pojištění majetku:

Unikátní balíčková koncepce produktu BYTEX+ Vám za všech okolností zajistí maximální rozsah pojistné ochrany. Volitelné rozsahy pojištění Mini, Opti a Maxi nabízí totožný rozsah pojistných nebezpečí, vy volíte pouze výše jednotlivých limitů.
Každý z balíčků pojištění můžete volitelně rozšířit o pojištění povodně a záplavy. Máte na výběr ze spoluúčastí 2 000 Kč, 5 000 Kč nebo 8 000 Kč - volba výše spoluúčasti ovlivňuje výši pojistného a výši poskytnutého pojistného plnění. 

Varianty pojištění odpovědnosti:

K pojištění majetku doporučujeme sjednat si také pojištění odpovědnosti, které Vám pomůže v případech, ve kterých způsobíte jinému újmu, a to v různých situacích. Typicky se jedná o pád a zranění na neudržovaném chodníku, spadnutí rampouchu ze střechy na kolemjdoucího a další.

S pojištěním bytového domu získáte možnost zdarma využít asistenční službu, která Vám poskytne v případě potřeby pomoc - například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí.