Pojištění na blbost nemusí mít jen Pat a Mat

04.09.2020

Pojištění na blbost je lidový název pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu, kterou můžete způsobit třetím osobám. A že se taková újma může vyšplhat od pár tisíc až k milionům, o tom už asi není třeba mluvit.

Pojištění odpovědnosti rozhodně nepatří mezi závratně drahá pojištění. Tím víc jeho pomoc oceníte, pokud nějakou újmu nebo škodu způsobíte. Společně s pojištěnou osobou se totiž pojištění vztahuje také na osoby ve společné domácnosti. Jestliže se tedy pojistí manžel, je společně s ním pojištěním na blbost kryta i jeho manželka a děti. Tato definice platí v případě pojištění odpovědnosti občanů. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, které se mezi pojistky na blbost také řadí, lze zpravidla sjednat zvlášť a kryje pouze škody způsobené pojištěným při výkonu povolání

Kdy se pojistka na blbost hodí?

Situací, ve kterých se pojištění odpovědnosti hodí, je nespočet. Ocení ji lyžař, který srážkou na sjezdovce přivodil újmu na zdraví jinému sportovci. Nebo maminka, jejíž děti při hře rozbily výlohu obchodu. Vlastník bytu, ve kterém praskne vodovodní potrubí a to vyplaví byty pod ním. Stejně tak zaměstnanec, který utopí firemní telefon.

Na blbost se zkrátka může pojistit běžný občan i zaměstnanec.

Co je dobré o pojištění na blbost vědět:

Pojištění odpovědnosti občanů zpravidla platí nejen na území České republiky, ale i při evropských zahraničních cestách. U občanské pojistky na blbost si zjistěte, zda se vztahuje i na škody způsobené vašim mazlíčkem. Bývá to obvyklé. Pojištění ve většině případů sjednáte s nulovou nebo minimální spoluúčastí.