CAR MAXI

26.08.2020

Pojištění je platné pouze pro:
osobní, užitková a nákladní vozidla do 3,5 t
pouze sjednané na dobu neurčitou (ne pro krátkodobé a sezónní pojištění).


Pojištění Asistence CAR MAXI obsahuje:

  • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v ČR i v zahraničí až na 8 dní v případech, kdy vozidlo bude nepojízdné z důvodu havárie, poruchy, defektu nebo vandalismu a neopravitelné do 4 hodin od nahlášení této skutečnosti na Global Assistance - úschova nepojízdného vozidla až na 5 dní - vyzvednutí opravovaného vozidla v zahraničí v limitu do 10 000 Kč; podmínkou poskytnutí náhradního vozidla je prováděný odtah prostřednictvím GA nebo okamžité telefonické oznámení z místa vzniku poruchy na dispečink GA, že vznikla porucha, vozidlo je však pojízdné, tudíž do servisu dojede, ale tam bude nutná oprava a bude třeba náhradní vozidlo
  • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v případě odcizení až na 5 dní
  • V případě neopravitelnosti vozidla do 24 hodin odtah vozidla ze zahraničí do vzdálenosti 2 500 km (1 250 km tam a 1 250 km zpátky)
  • Možnost volby autoservisu, kam bude vozidlo odtaženo v rámci ČR na zjištění závady (do vzdálenosti 200 km)
  • Úhrada nebo oprava poškozené pneumatiky (v případě nutnosti úhrady 2 pneumatik) do limitu 4 000 Kč za 1 pneumatiku
  • Asistenční služby platí také k obytnému přívěsu do 2,5 t a k přívěsnému vozíku do 1 t
  • Dovoz vozidla nalezeného po krádeži

Územní platnost:

Evropa včetně celého území Turecka. Pojištění není platné na území Ruska s výjimkou tzv. Kaliningradské oblasti, Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry. Za evropský stát se nepovažuje Kazachstán, Arménie, Gruzie, Ázerbajdžán. V některých zemích mimo Evropskou unii (např. Bělorusko, Ukrajina) je kvalita asistenčních služeb závislá na místních podmínkách.